Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest zespołem zaplanowanych czynności, które mają na celu poprawę sprawności oraz umożliwienie jak najlepszego, samodzielnego funkcjonowania pacjentów z przeróżnymi deficytami i chorobami neurologicznymi. Na działania te składają się fizjoterapia, psychoterapia czy konsultacje logopedyczne.

Dla kogo?

Rehabilitacje neurologiczna jest szczególnie polecana w następujących przypadkach:

 • udar mózgu,
 • stan po operacji guza mózgu,
 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • rdzeniowy zanik mięśni, tzw. SMA,
 • niepełnosprawności sprzężone,
 • stan po urazie czaszkowo-mózgowym,
 • zespół Downa,
 • polineuropatie,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • zespół Brown-Sequarda.

Przebieg rehabilitacji neurologicznej

Najważniejszym celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie wszystkich utraconych funkcji. W trakcie zabiegów uczymy pacjentów radzić sobie z powstałą niepełnosprawnością, aby mogli swobodnie funkcjonować w swoim środowisku, mimo powstałych ograniczeń.

Chorzy po urazach lub chorobach ośrodkowego układu nerwowego potrzebują możliwie wczesnej rehabilitacji, zapobiega ona utrwalaniu się zmian patologicznych i równocześnie pozwala na szybkie uruchomienie mechanizmów regeneracji oraz kompensacji. Podstawowym problemem wśród pacjentów są zaburzenia funkcji dotyczących czynności dnia codziennego oraz spastyczność.

Spastyczność to zaburzenie ruchowe, objawiające się wzmożonym napięciem mięśniowym w odpowiedzi na szybkie rozciąganie mięśni. Uszkodzenie mózgu lub rdzenia kręgowego powoduje osłabienie lub brak możliwości przekazywania sygnałów obniżających wzmożone napięcie mięśni wskutek czego może dochodzić do wytworzenia przykurczów stawowych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka spastyczności w postaci prawidłowych pozycji przyjmowanych przez pacjenta i prawidłowo prowadzona rehabilitacja.

Jeśli masz pytania lub chcesz umówić się na zabieg skontaktuj się z nami.